50+ Aktywna na rynku pracy
wtorek, 07 czerwca 2016 18:31

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa realizuje projekt "50+ Aktywna na rynku pracy", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy kobiety:
- które ukończyły 50 rok życia (max 64 lata),
- posiadają status osoby bezrobotnej,
a w szczególności:
- są długotrwale bezrobotne,
- mają niskie kwalifikacje (max średnie wykształcenie),
- są z terenów wiejskich,
- z niepełnosprawnościami,
zamieszkałe na terenie woj. świętokrzyskiego

Gwarantujemy 3-miesięczne staże zawodowe i zatrudnienie po zakończonych bezpłatnych szkoleniach:

- Pracownik obsługi kadrowo-płacowej (150godz.),
- Pracownik działu księgowości (150godz.),
- Pracownik kancelaryjny (150godz.),
- Pracownik biurowy (150godz.).

Szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym. Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering na
szkoleniu, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, stypendium szkoleniowe i stażowe.

Zainteresowane Panie prosimy o kontakt:
Biuro Projektu w Kielcach
ul. Leszczyńska 45
25-321 Kielce
tel. 739 266 000

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: