Komunikat o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium zagospodarowania
Wpisany przez Redakcja   
piątek, 03 czerwca 2016 13:20

W dniu 25.05.2016 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Masłów, pojawiło się obwieszczenie Wójta Gminy Masłów o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: w dniach od 2 czerwca 2016 r. do 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Masłów w godzinach pracy urzędu. Projekt Studium dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów: www.maslow.pl ?
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie  Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Masłów.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Urzędu Gminy w Masłowie w formie:

- pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowie, 26-001 Masłów, ul. Spokojna 2,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowie, 26-001 Masłów, ul. Spokojna 2,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Masłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Masłów.

Szczegóły obwieszczenia oraz dokumenty w postaci załączników dostępne są stronie BIP

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: