Uwaga! Radni chcą odebrać prawo głosu mieszkańcom?!
Wpisany przez Redakcja   
wtorek, 22 października 2019 19:18

‼️‼️‼️ Ważna informacja do mieszkańców Gminy Masłów ‼️‼️‼️

Wygląda na to, że zadawanie pytań przez mieszkańców, Sołtysów i inne osoby nie będzie możliwe!. 24.10.2019 Radni Gminy Masłów będą decydować, czy do Statutu Gminy Masłów zostaną wprowadzone zapisy umożliwiające Sołtysom, mieszkańcom oraz innym osobom zabieranie głosu podczas Sesji Rady Gminy.

Przypominamy, iż od lutego 2019 z porządku obrad zniknął punkt „Sprawy Inne” gdzie mieszkańcy, Sołtysi, organizacje pozarządowe mogły zadać pytanie w istotnych dla nich kwestiach.
Od ponad 10 lat w porządku obrad Rady Gminy Masłów znajdował się punkt umożliwiający zabieranie głosu przez w/w osoby. Wszak punkt ten raz nazywał się „Sprawy Inne” lub „Sprawy organizacyjne, komunikaty”, ale Przewodniczący Rady zawsze dopuszczał do głosu mieszkańców na zakończenie obrad.

Niestety, obecny Przewodniczący Rady Gminy podkreśla, iż można prowadzić dyskusje czy zadawać pytania związane wyłącznie z porządkiem sesji.
A że w porządku obrad nie ma już punktu „Sprawy Inne” do tego Przewodniczący już się nie odnosi.⁉️

Stowarzyszenie RIO 6 sierpnia wystosowało do Radnych projekt zmian umożliwiających zabieranie głosu przez osoby spoza Rady, prosząc jednocześnie Radnych o przesłanie opinii zwrotnej w tej sprawie.

Mimo, iż Radni otrzymali projekt zmian już następnego dnia, to nikt nie wyraził swojej opinii w sprawie proponowanych zmian.

Kolejnym krokiem było złożenie przez Stowarzyszenie RIO oficjalnej petycji dodającej do Statutu Gminy Masłów dwa punkty:
- że w porządku obrad znaleźć się ma punkt sprawy różne, wolne wnioski, zapytania mieszkańców
- że Przewodniczący w toku obrad udziela głosu osobom spoza Rady, wnoszącym o udzielenie głosu w sprawie będącej przedmiotem obrad w przypadku, gdy przedmiotowa sprawa pośrednio lub bezpośrednio dotyczy wnoszącego lub wnoszących. Z tym zastrzeżeniem, iż łączny czas wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 5 minut.

W dniu 7 października 2019 Komisja ds. petycji uznała, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Przeciwnym wprowadzeniu punktu umożliwiającego zadawanie pytań mieszkańcom był:
- Przewodniczący Komisji Marek Dudzik
- Radny Stanisław Doleziński


Nie głosował:
-Radny Wojciech Haba

Mimo, że petycja nie została jeszcze przegłosowana przez Radę Gminy Masłów na stronie BIP Urzędu Gminy pojawił się projekt negujący petycję waz z obszernym uzasadnieniem.
Można w nim przeczytać:
- brak jest przesłanek do wprowadzenia postulowanych zmian
- jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą skorzystać ze złożenia petycji lub skargi
- jeśli mieszkańcy chcą poruszyć jakiś temat mogą uczestniczyć w konsultacjach

I najważniejsze co zawiera projekt Radnych:
„Sprawy …, które wymagają rozpatrzenia prędzej czy później znajdą się w porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy.”

http://maslow.esesja.pl/…/6…/petycja_uzasadnienie_570363.pdf
http://maslow.esesja.pl/zalacz…/…/petycja_projekt_567416.pdf

Tak brzmi uzasadnienie Radnych w tej sprawie.

Dla wyjaśnienia w przypadku petycji organ ma czas do 3 miesięcy na załatwienie sprawy, w przypadku skargi organ ma czas miesiąc na załatwienie sprawy, a ostatnie konsultacje społeczne odbyły się w gminie Masłów 2019.02.05.

Należy dodatkowo podkreślić, że aby złożyć skargę czy petycję obywatel musi mieć chociaż minimum wiedzy dotyczącej kodeksu postępowania administracyjnego oraz wymagane jest podjęcie działań formalnych.
Jednak tylko na te formalne możliwości zgłaszania spraw powołują się Radni, nie zaś na najprostszą z możliwych dla mieszkańców form jaką jest zadanie pytania.
Dodatkowo Radni w projekcie wskazują, iż w petycji znajdują się zapisy które mają rzekomo pozbawić Wójta prawa głosu. Informacje te są nieprawdziwe, a petycja uwzględnia wyłącznie dodanie możliwości zabierania głosu przez obywateli.

Nie udało nam się odszukać żadnego samorządu, w którym obywatele zostaliby pozbawieni możliwości zadania pytania.

Wiele samorządów natomiast daje taką możliwość wprowadzając precyzyjne regulacje, dla przykładu:
1.Gmina Zagnańsk: Występuje punkt „Sprawy różne / Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy.”
2.Miasto Bodzentyn: Występuje punkt „ Wolne wnioski i zapytania”
3.Gmina Sitkówka Nowiny : Występuje punkt: „Wolne wnioski i informacje, sprawy różne”
4.Gmina Chęciny: Występuje punkt „ Sprawy różne - wnioski i zapytania”
5.Miasto Kielce: Występuje punkt „Sprawy różne i wolne wnioski”
6.Miasto Jędrzejów: Występuje punkt „ Sprawy różne”
7.Miasto Daleszyce: Występuje punkt „Zapytania i sprawy różne”

Zastanawiający jest również rozdźwięk w tej sprawie. Z jednej strony Radni w uzasadnieniu powołują się na przepisy prawa, podają, iż „W tym stanie rzeczy, przedmiotem sesji nie mogą być „sprawy różne”, „wolne wnioski”, „czy zapytania mieszkańców” zgłaszanie na sesji nie objęte porządkiem obrad.
Natomiast Sekretarz Gminy Masłów udzielając Stowarzyszeniu RIO odpowiedzi podał, że przepisy prawa takie jak uchwała, ustawa lub statut nie uniemożliwiają dodania takiego punktu do porządku obrad.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Masłów: Dzwońcie, pytajcie Radnych ze swoich okręgów co jest powodem takiego działania.

Poniżej lista Radnych, którzy zasiadają obecnie w Radzie Gminy Masłów:
Piotr Zegadło
Marek Dudzik
Wojciech Haba
Mateusz Fąfara
Ryszard Filipowicz
Ryszard Szymczuch
Malgorzata Kozubek
Bernarda Komorowska
Andrzej Kułak
Artur Lis
Zenon Pedrycz
Tomasz Ksel
Obara Janusz
Andrzej Pedrycz
Stanisław Doleziński

Źródło: Stowarzyszenie RIO

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Polityka prywatności
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad jej wykorzystywania
> Więcej na temat polityki prywatności i plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: