Jaki jest wójt. Najczęściej bardzo dobrze oceniali siebie sami szefowie gmin.

Czy wójt jest dla swoich podwładnych pozytywnym wzorem?  Z ankiety Serwisu Samorządowego PAP wynika, że w większości przypadków, zdaniem urzędników, ich szef jest daleki od doskonałości.

W badaniu dotyczącym jakości pracy w samorządzie zapytano samorządowców o ocenę poszczególnych aspektów związanych z ich pracą. Jednym ze sformułowań, do których mieli odnieść się uczestnicy ankiety, było stwierdzenie: „kierownik urzędu jako pozytywny wzór".

Mając do dyspozycji pięciostopniową skalę, gdzie jeden oznaczało ocenę negatywną, natomiast pięć bardzo pozytywną, niemal co trzeci ankietowany (29,3 proc.) wskazał na najniższą notę. Nieco lepiej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oceniło 26,2 proc. ankietowanych, zaznaczając drugą wartość na podziałce. Z kolei 17,9 proc. badanych częściowo zgodziło się ze stwierdzeniem, że wójt to osoba, którą warto naśladować, wskazując środek skali.

„Czwórkę" wystawiło kierownikowi urzędu 16,6 proc. badanych. Natomiast najbliżej ideału usytuowało swojego szefa najmniej badanych, bo co 10.

Kierownik urzędu jako pozytywny wzór
1 oznacza ocenę negatywną, natomiast 5 bardzo pozytywną

 

Najbardziej krytyczne oceny pod adresem kierownika urzędu formułowali najczęściej pracownicy pomocniczy i obsługi (37,5 proc.).  Z kolei najczęściej bardzo dobrze oceniali siebie sami wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), co trzeci pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru wskazał w tym przypadku pięć na skali.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach od 22 lutego do 10 marca wzięło udział 325 osób.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: